September 20, 2023

Quy chuẩn Bản vẽ DWG hatch và line theo Thông tư 04/2022/TT-BXD | Quy hoạch LDT | AutoLISP Thật là đơn giản

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ.


Link tải: 
 
Download:Hy vọng với bộ nét (đồ lại) sẽ giúp anh chị em giải tỏa cơn khát, trước khi có bộ nét chính thức từ người đưa ra bộ phụ lục.

 Hướng dẫn download: Bộ nét thông tư 04/2022/TT-BXD   


Giới thiệu ứng dụng Quy hoạch LDT: AutoLISP Reviewer: Quy hoạch LDT


Nguồn: www.lisp.vn

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts