DWG to XLS

DWG to XLS là chương trình chuyển đổi đối tượng từ AutoCAD sang Excel nói riêng và các phần mềm thuộc bộ Microsoft Office nói chung.

Các đối tượng được chuyển đổi có thể chỉnh sửa đơn giản, khi in ra có độ nét cao.

Các bài viết liên quan

Link download:

Phiên bản cho AutoCAD 2014 - 2015 - 2016
https://apps.autodesk.com/ACAD_E/en/Detail/Index?id=9139845501465965609&appLang=en&os=Win32_64

Hướng dẫn sử dụng:
https://www.youtube.com/watch?v=FqMu7atgi10


Phiên bản cho AutoCAD 2007 - 2008 - 2009
http://www.mediafire.com/download/yr6nb5zmoiz5312/DWG+to+XLS+2008.rar

Hướng dẫn sử dụng:
https://www.youtube.com/watch?v=g19MLqXwFZk

Thanh toán

1 comment:

Featured Post

Tổng hợp nút giao trong Quy hoạch Giao thông | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

Ngày hôm nay AutoLISP Reviewer xin giới thiệu với các bạn một chức năng mới của Quy hoạch LDT là tổng hợp nút giao THNG Chức năng này giúp t...

Popular Posts