Privacy Policy

Customer informations is provided to help AutoLISP Just Simple (Vietnamese: AutoLISP is really simple) support sales, improve customer experience.

AutoLISP Just Simple is committed to:
- Do not collect or store customer information for other purposes.
- Do not provide customer information to 3rd parties in any form.
- When there is a request to delete information from the customer, AutoLISP Just Simple commits to comply with the requirements and aspirations of the customer.

For more information, please contact the AutoLISP development team: team@tankhanh.com.vn

Vietnamese:
Thông tin khách hàng được cung cấp nhằm giúp AutoLISP Just Simple (Tiếng Việt: AutoLISP thật là đơn giản) hỗ trợ bán hàng, nâng cao trải nghiệm.

AutoLISP Just Simple cam kết:

- Không thu thập, lưu trữ thông tin khách hàng nhằm mục đích khác.
- Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 dưới bất cứ hình thức nào.
- Khi có yêu cầu xóa thông tin từ phía khách hàng, AutoLISP Just Simple cam kết thực hiện đúng theo yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đội ngũ phát triển AutoLISP thật là đơn giản: team@tankhanh.com.vn

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts