November 25, 2015

Xử lý bản vẽ hàng loạt trong AutoCAD với ScriptPro

Xử lỹ bản vẽ hàng loạt (Batch processing) là một yêu cầu ít khi xuất hiện với người dùng AutoCAD. Không phải lúc nào bạn cũng cần xử lý hàng loạt. Bạn vẫn có thể mở từng bản vẽ, thao tác một chút rồi đóng bản vẽ lại. Thời gian mở từng bản vẽ một còn ngắn hơn nhiều so với việc bạn tìm hiểu về một vấn đề hoàn toàn mới Batch processing.

Một số ứng dụng của Batch processing:

- Chuyển toàn bộ bản vẽ về định dạng AutoCAD DWG thấp hơn.
- Dọn dẹp bản vẽ hàng loạt (Purge).
- Bind xref hàng loạt.
- Kếp hợp với AutoLISP hoặc SCRIPT để xử lý bản vẽ hàng loạt

ScriptPro 2.0

November 20, 2015

Publish trong AutoCAD - Bạn có biết (Phần 1)

Publish trong AutoCAD không còn là cái gì mới mẻ, tuy nhiên đa số người dùng AutoCAD chưa biết đến hoặc chưa muốn sử dụng.

Publish là gì

Khi bản vẽ hoàn thiện, nó cần được chuyển giao cho người khác. Publish trong AutoCAD là Công cụ Xuất bản các bản vẽ. Với Publish, bạn có thể:
 • Xuất bản các bản vẽ ra định dạng file dùng trong chuyển giao điện tử. Định dạng thường sử dụng là PDFDWF.
 • Xuất bản cùng lúc nhiều bản vẽ DWG mà không cần mở.
 • Xuất bản cùng lúc nhiều layout trong một bản vẽ.
 • Toàn bộ quá trình Xuất bản có thể chạy ngầm (BackgroundPlotting), không ảnh hưởng đến người dùng.

November 10, 2015

Ứng dụng Field trong AutoCAD: Các hàm toán học trong Formula
Thống kê thép giản đơn

Khi chèn biểu thức Formula trong Field Fields > All > Expression - ta có thể thấy các hàm sau:
 •     +, -, *, /, ^, () =Các phép toán cơ bản
 •     sin(angle) = Sin
 •     cos(angle) = Cos
 •     tang(angle) = Tang
 •     asin(real)
 •     acos(real)
 •     atan(real)
 •     ln(real)
 •     log(real)
 •     exp(real)
 •     exp10(real)
 •     sqr(real) = Bình phương
 •     sqrt(real) = Khai căn
 •     abs(real) = Giá trị tuyệt đối
 •     round(real) = Làm tròn đến phần nguyên
 •     trunc(real) = Cắt bỏ phần thập phân
 •     r2d(angle) = Chuyển từ Radian sang Độ
 •     d2r(angle) = Chuyển từ Độ sang Radian
 •     pi = Hằng số PI 3.14.....

Ví dụ: =atan(pi)

Nguồn: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6381


Xem thêm các ứng dụng Field:
Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 1: AutoCAD2005) 
Ứng dụng Field trong AutoCad (Phần 2 Lập công thức Formula) 
Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 3: Sử dụng AutoLISP)
Copy Text sang text trong AutoCAD
Chỉnh sửa mã Field trong AutoCAD
 

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts