Download

Phần 1: Các chương trình ứng dụng

Giới thiệu Lisp in nhiều file dwg

    

1.1 Phần mềm tra thước Lỗ Ban

 4Shared.com hoặc Mediafire [MF]

1.2 ScriptPro 2.0

ScriptPro For AutoCAD 2008 and later versions.


1.3 Get Information.exe

http://www.mediafire.com/download/11y16i3aw9n18bh/GetInformation.exe


1.4 Trình soạn thảo Notepad++

Sử dụng để soạn thảo AutoLISP, các tệp tin NTD, CSV, TXT...Download Notepad ++

Phần 2: AutoLISP

2.1 Tài liệu học AutoLISP (sưu tầm)
AutoLISP thật là đơn giản


2.2 Tổng hợp tiện ích AutoLISP từ www.vlisp.blogspot.com

Download LHID.VLX Mediafire

Phần 3: Virtual PC (Dùng để cài NOVA trong Win 7)

3.1 Virtual PC 2007 (Từ Microsoft - Direct)
 Virutal PC (32 bits)
 Virutal PC (64 bits)

3.2 Windows XP Mode
Windows XP Mode (Từ Microsoft)

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts