Danh mục bản vẽ

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
   

Thông tin thêm: 👉👉👉

Video hướng dẫn

 

Tạo mục lục tự động trong 1 phút


Các bước làm như sau:

Bước 1: Tạo mẫu

Tạo danh sách mục lục từ mẫu mục lục điển hình

Khởi tạo danh sách bằng cách chọn một block mẫu

Một danh sách mục lục sẽ được tạo ra.Bước 2: Điều chỉnh mục lục

Là thao tác thay đổi khu vực và cách thức lấy dữ liệu vào bảng mục lục

Bạn lưu ý mọi thay đổi được cập nhật vào bảng bằng tính năng Cinemode


@autolispjustsimple Tạo mục lục tự động trong #autocad #cinemode ♬ nhạc nền - AutoLISP thật là đơn giản

Bước 3: Xuất bảng mục lục cuối cùng

Các thông tin trong bảng mục lục được liên kết với đối tượng lấy dữ liệu. Do đó, nếu thay đổi bản vẽ, chỉ cần Ri gen lại để cập nhật bảng.---------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản - Tác giả ứng dụng in D2P

    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts