/

August 28, 2015

Bật và Tắt InfoCenter trong AutoCAD

Nếu là một người dùng AutoCAD bình thường:
  • Bạn không quá quan tâm về thông tin nóng hổi từ AutoDesk - cha đẻ của các phần mềm AutoCAD
  • Bạn không bận tâm về các bản cập nhật, vá lỗi
  • Bạn không đồng bộ dữ liệu với 360
  • Bạn không am hiểu tiếng anh, cũng như bộ Help toàn tiếng Anh
  • Bạn cần một không gian rộng hơn cho Title Bar - Thanh tiêu đề
  • ...vv...
Thì bạn nên tắt InfoCenter ngay lập tức.

Tắt và bật InfoCenter trong AutoCAD