November 23, 2013

Nội suy cao độ trên bề mặt 3DFace

Nội suy độ cao trong công tác biên tập bản đồ là một công đoạn rất quan trọng trong việc chêm điểm địa hình. Nếu như trước kia mọi người vẫn thường dùng các lisp giản đơn để nội suy chủ yếu là nội suy đối với khu vực đồng bằng. Còn việc cấy chêm điểm ở vùng đồi núi là không đúng. Và việc cấy điểm thường dùng trên các phần mềm TOPO, HS……..cũng rất bất tiện vì cứ phải cài đặt và khuôn dạng điểm khó dùng.
Thấy việc thiết thực của vấn đề nên mình viết cho mọi người cách nội suy điểm trên bề mặt 3Dface (Nội suy trên mô hình TIN).

Lisp này bạn có thể apload và dùng được ngay trên Autocad.
Lisp nội suy độ cao trên bề mặt 3Dface

Tên Lệnh: 3DF

Cách sử dụng:


Để nội suy độ cao trên bề mặt 3Dface thì cần có một bề mặt 3Dface.

- Cách tạo bề mặt 3Dface: Từ tập điểm (Point hoặc Text) => Dùng lệnh TIN => Quét chọn tập điểm (Point hoặc Text) => Kết quả

- Dùng lệnh 3DF => Nhập cao chữ cần ghi độ cao lên màn hình => Quét chọn toàn bộ 3Dface vừa tạo =>
Kích chọn điểm cần nội suy.

Link: Mediafire

Tác giả: Nguyễn Thiên Đường
Nguồn: Trắc địa Pro

November 15, 2013

Lựa chọn các đối tượng khi làm việc với bản vẽ AutoCAD

Trong bài 1, tôi đã trình bày sơ qua cách sử dụng lệnh FILTER và 02 nhược điểm thường gặp của lệnh.

Sử dụng lệnh SSGET


Ở bài này, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng lệnh SSGET để khắc phục 2 nhược điểm đã nói ở trên.

Tên lệnh                     SSGET
Tên hàm AutoLISP    (defun lh_ssget)

Cách sử dụng lệnh filter trong AutoCAD (Phần 1)

Khi làm việc với AutoCAD, chắc hẳn đến một lúc nào đó các bạn sẽ cần phải lọc (Filter) ra một nhóm các đối tượng mang chung một vài thuộc tính nào đó.

Ví dụ: khi muốn thay đổi chiều cao Text cho một loạt các Text, hoặc thay đổi Layer, Màu sắc ...

Lúc đó bạn sẽ cần đến lệnh Filter (lệnh tắt FI).

Lệnh Filter và cách sử dụng

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts