October 25, 2021

QCVN 01/2019 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng | Có gì mới | Link tải PDF full | Link văn bản

Hiện tại, ứng dụng Quy hoạch LDT 2021 đang áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

Link tải bản PDF gốc: https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_01-2021-TT-BXD_19052021.pdf

October 12, 2021

Cách đặt tỉ lệ Hatch và Linetype Scale trong AutoCAD | AutoCad Hatch pattern scale not working | MEASUREMENT

Trong một số trường hợp, dù set cùng tỉ lệ Hatch hoặc Linetype Scale nhưng hiển thị vẫn không thống nhất giữa các đối tượng.

Hai Hatch có cùng Pattern, cùng tỷ lệ nhưng hiển thị khác nhau

Dưới đây là cách xử lý: