August 31, 2013

AutoCAD bị treo khi copy từ bản vẽ này sang bản vẽ khác

Với AutoCAD từ phiên bản 2008, khi copy giữa các bản vẽ với nhau có thể gây ra tình trạng treo máy tính.

Một trong những nguyên nhân thường gặp là do bản vẽ có nhiều tỉ lệ Scale khác nhau?!


August 29, 2013

Tips: Bật/tắt nền màu xám của một trường dữ liệu (FIELD) trong AutoCAD

Sự hiển thị khác nhau giữa một trường dữ liệu (FIELD) với MTEXT hoặc DTEXT là khung nền màu xám tự động xuất hiện xung quanh text. Khung nền này không được in ra trong bản vẽ. Nó chỉ dùng để chỉ cho người sử dụng nhận biết đâu là trường dữ liệu.Khung viền màu xám bao quanh FIELD trong bản vẽ AutoCAD

August 8, 2013

Lisp tính tổng diện tích và chiều dài trong AutoCAD

Có thể nói, việc đo diện tích và chiều dài là một phần không thể thiếu trong các bản vẽ kỹ thuật.


Command: 1 Tính diện tích nhanh của một vùng hay nhiều vùng bao khép kín.

Command: 2 Tính chiều dài nhanh của một hay nhiều đoạn thẳng liên tiếp.

Kết quả của các lệnh 1, 2 được copy trực tiếp vào clipboard, qua đó người dùng có thể paste ra excel, word hoặc các chương trình khác.

Featured Post

Chuyển bản vẽ Scan PDF thành bản vẽ AutoCAD | AutoLISP Thật là đơn giản

Video hướng dẫn: Nguồn:  https://www.lisp.vn/2023/11/chuyen-ban-ve-scan-thanh-ban-ve-autocad.html

Popular Posts