Lisp theo yêu cầu

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản

    

Thông tin thêm: 👉👉👉

Nhận viết Ứng dụng cho AutoCad theo yêu cầu

Nguyên tắc tính giá

👇👇👇

Tất cả các Ứng dụng (app) đều được định giá theo giá cơ sở.

1. Giá cơ sở là gì?

- Giá cơ sở GCS là giá bản quyền cố định theo máy khi Ứng dụng được thương mại hoá và phổ biến.
- GCS được người viết xác định dựa trên kinh nghiệm thực tế. 

2. Nguyên tắc tính giá?

Ứng dụng được chia làm 2 loại: Phổ thông và đặc thù
Ứng dụng phổ thông, có thể phổ biến cao
- Giá viết Ứng dụng = 5xGCS
- Người yêu cầu dc nhận 2 bản quyền

Ứng dụng đặc thù, khó phổ biến
- Giá viết Ứng dụng = 10xGCS
- Người yêu cầu dc nhận 2 bản quyền

3. Các gói bổ sung

- Bản quyền bổ sung: Ngoài 02 bản quyền có sẵn, người dùng sẽ được quyền mua số lượng không giới hạn, giá trị tương đương GCS (không đổi) trong vòng 5 năm từ ngày hoàn thiện ứng dụng. 

- Full code: Các ứng dụng do AutoLisp thật là đơn giản cung cấp đều được viết dựa trên ngôn ngữ C#. Có bổ sung ngôn ngữ khác nếu cần. Khách hàng khi nhận full code sẽ cần thanh toán thêm:
+ Cộng thêm 60xGCS nếu phổ thông
+ Cộng thêm 30xGCS nếu đặc thù

- Độc quyền: Giá độc quyền sẽ được thanh toán hàng năm
+ Cộng thêm 20xGCS mỗi năm nếu phổ thông
+ Cộng thêm 10xGCS mỗi năm nếu đặc thù

Zalo tiếp nhận yêu cầu: 0382774457


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản
    

Mọi thông tin xin liên hệ Fanpage AutoLISP Thật là đơn giản!
Cảm ơn bạn đã theo dõi!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts