June 26, 2020

Lisp Tạo nét LineType trong AutoCAD | Make linetype | AutoLISP hoàn toàn miễn phí

Cách tạo nét LineType mới trong AutoCadViệc tạo Linetype mới sẽ trở nên đơn giản hơn với sự hỗ trợ của công cụ AutoLISP:
No comments:

Post a Comment

Featured Post

Quy chuẩn Bản vẽ DWG hatch và line theo Thông tư 04/2022/TT-BXD | Quy hoạch LDT | AutoLISP Thật là đơn giản

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. Link tải:   

Popular Posts