August 28, 2015

Bật và Tắt InfoCenter trong AutoCAD

Nếu là một người dùng AutoCAD bình thường:


  • Bạn không quá quan tâm về thông tin nóng hổi từ AutoDesk - cha đẻ của các phần mềm AutoCAD
  • Bạn không bận tâm về các bản cập nhật, vá lỗi
  • Bạn không đồng bộ dữ liệu với 360
  • Bạn không am hiểu tiếng anh, cũng như bộ Help toàn tiếng Anh
  • Bạn cần một không gian rộng hơn cho Title Bar - Thanh tiêu đề
  • ...vv...
Thì bạn nên tắt InfoCenter ngay lập tức.

Tắt và bật InfoCenter trong AutoCAD

Thật phiền phức là AutoCAD không cung cấp một công cụ nào để một người dùng bình thường có thể tắt InfoCenter một cách đơn giản. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên sử dụng cách thứ 2 trong 2 cách dưới đây.

C1:
Vào Registry (Start -> Run -> Regedit hoặc Phím Logo+R -> Regedit)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\InfoCenter

Chọn key InfoCenterOn rồi nhập giá trị 0.

C2:
Bạn chỉ việc copy đoạn mã sau vào dòng lệnh của AutoCAD.
(vl-load-com)
(if (= (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter\\") "InfoCenterOn") 0)
    (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter\\") "InfoCenterOn" 1)
    (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\InfoCenter\\") "InfoCenterOn" 0)
)
Sau cùng, khởi động lại AutoCAD để tận hưởng thành quả!
InfoCenter OFF

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts