August 9, 2017

SHM Sơ họa mốc trên bình đồ

Video hướng dẫn:Hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire.com/file/8za4k88w6wp6yce/HDSD.pdf


Danh sách và chức năng các lệnh:

Command
Tác dụng
Ghi chú
SHM            
Sơ họa mốc (Tiêu chuẩn)
SHM…        
Sơ họa mốc SHM1– SHM2 – … SHM8
SHX             
Sơ họa mốc từ danh sách tọa độ Danh sách tọa độ lấy bằng cách pick điểm, hoặc từ Clipboard, hoặc từ file *.txt. Kết quả sơ họa mốc được xuất sang Layout.
SHV             
Đăng ký vật chuẩn ABC Bổ trợ cho SHX


Giá bản quyền: 300k/PC

Liên hệ: Zalo 0382.77.4457

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts