August 9, 2017

SHM Sơ họa mốc trên bình đồ

Video hướng dẫn:Hướng dẫn sử dụng:
http://www.mediafire.com/file/8za4k88w6wp6yce/HDSD.pdf


Danh sách và chức năng các lệnh:

Command
Tác dụng
Ghi chú
SHM            
Sơ họa mốc (Tiêu chuẩn)
SHM…        
Sơ họa mốc SHM1– SHM2 – … SHM8
SHX             
Sơ họa mốc từ danh sách tọa độ Danh sách tọa độ lấy bằng cách pick điểm, hoặc từ Clipboard, hoặc từ file *.txt. Kết quả sơ họa mốc được xuất sang Layout.
SHV             
Đăng ký vật chuẩn ABC Bổ trợ cho SHX


Giá bản quyền: 300k/PC

Liên hệ: Zalo 0382.77.4457

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Tổng hợp nút giao trong Quy hoạch Giao thông | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

Ngày hôm nay AutoLISP Reviewer xin giới thiệu với các bạn một chức năng mới của Quy hoạch LDT là tổng hợp nút giao THNG Chức năng này giúp t...

Popular Posts