July 24, 2021

Lisp giảm bớt đỉnh polyline | Loại bỏ đỉnh polyline trong AutoCAD | AutoLISP Remove vertex

Dưới đây là 2 file lisp giúp giảm số lượng điểm Polyline:


Hướng dẫn sử dụng và link download: 👉👉👉

Lisp 1: AVX_DVX__for_US.zip

Lệnh AVX: Thêm từng điểm trên Polyline

Lệnh DVX: Giảm từng điểm trên Polyline



Nguồn: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/vertex-removal-lisp/td-p/4486139

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/d0fmc2npqulu2xh/AVX_DVX__for_US.LSP/file

Lisp 2: pldiet.lsp

Lệnh PLD: Tác dụng loại bỏ đỉnh Polyline nếu đỉnh Polyline quá gần và góc chuyển hướng nhỏ hơn số cho trước tùy chọn.


Nguồn: https://www.cadforum.cz/en/download.asp?fileID=3078

Link dự phòng: https://www.mediafire.com/file/ewg1n7epip0tjfx/pldiet.lsp/file

Phiên bản tiếng Việt tại đây: https://www.mediafire.com/file/p6p89kjbbhut219/Loai_bo_dinh_Polyline_-_Remove_Vertex.rar/file

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts