October 21, 2021

Hướng dẫn cách tạo block động đơn giản nhất | Dynamic block with linear parameter | AutoLISP Reviewer

Video hướng dẫn cách tạo block động

Dynamic block
Dynamic Block đơn giảnLink video hướng dẫn và tải ứng dụng chuyển đổi tâm block:


https://youtu.be/_QbU79zF_NI

Link tải: http://www.lee-mac.com/changeblockinsertion.html

No comments:

Post a Comment