October 21, 2021

Hướng dẫn cách tạo block động đơn giản nhất | Dynamic block with linear parameter | AutoLISP Reviewer

Video hướng dẫn cách tạo block động

Dynamic block
Dynamic Block đơn giảnLink video hướng dẫn và tải ứng dụng chuyển đổi tâm block:


https://youtu.be/_QbU79zF_NI

Link tải: http://www.lee-mac.com/changeblockinsertion.html

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Chuyển bản vẽ Scan PDF thành bản vẽ AutoCAD | AutoLISP Thật là đơn giản

Video hướng dẫn: Nguồn:  https://www.lisp.vn/2023/11/chuyen-ban-ve-scan-thanh-ban-ve-autocad.html

Popular Posts