October 21, 2021

Hướng dẫn cách tạo block động đơn giản nhất | Dynamic block with linear parameter | AutoLISP Reviewer

Video hướng dẫn cách tạo block động

Dynamic block
Dynamic Block đơn giảnLink video hướng dẫn và tải ứng dụng chuyển đổi tâm block:


https://youtu.be/_QbU79zF_NI

Link tải: http://www.lee-mac.com/changeblockinsertion.html

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Tổng hợp nút giao trong Quy hoạch Giao thông | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

Ngày hôm nay AutoLISP Reviewer xin giới thiệu với các bạn một chức năng mới của Quy hoạch LDT là tổng hợp nút giao THNG Chức năng này giúp t...

Popular Posts