March 26, 2022

Cách sửa lỗi VLAX-ENAME-VLA-OBJECT trong AutoCAD | How to fix no function definition

Các phiên bản mới trong AutoCAD có thể gặp lỗi no function definition VLAX-ENAME-VLA-OBJECT

Dưới đây là cách khắc phục:


Download link phía dưới bài viết:

Trong file download có sẵn các file *.reg fix lỗi cho các phiên bản AutoCAD từ 2013 đến 2024

Trường hợp sử dụng phiên bản AutoCAD khác, bạn chỉ cần mở file *.reg lên, chỉnh sửa lại số hiệu phiên bản cho phù hợp là được.


VD: thay con số 2013 thành số phiên bản AutoCAD của bạn.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0]
@="Visual Lisp ActiveX module"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win32]
@="vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win64]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\FLAGS]
@="2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\HELPDIR]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013"


Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Tổng hợp nút giao trong Quy hoạch Giao thông | Quy hoạch LDT | AutoLISP Reviewer

Ngày hôm nay AutoLISP Reviewer xin giới thiệu với các bạn một chức năng mới của Quy hoạch LDT là tổng hợp nút giao THNG Chức năng này giúp t...

Popular Posts