March 26, 2022

Cách sửa lỗi VLAX-ENAME-VLA-OBJECT trong AutoCAD | How to fix no function definition

Các phiên bản mới trong AutoCAD có thể gặp lỗi no function definition VLAX-ENAME-VLA-OBJECT

Dưới đây là cách khắc phục:


Download link phía dưới bài viết:

Trong file download có sẵn các file *.reg fix lỗi cho các phiên bản AutoCAD từ 2013 đến 2024

Trường hợp sử dụng phiên bản AutoCAD khác, bạn chỉ cần mở file *.reg lên, chỉnh sửa lại số hiệu phiên bản cho phù hợp là được.


VD: thay con số 2013 thành số phiên bản AutoCAD của bạn.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0]
@="Visual Lisp ActiveX module"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win32]
@="vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\0\win64]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013\\vl16.tlb"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\FLAGS]
@="2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A4081F53-974E-479E-A26E-E6DE9A5B2489}\1.0\HELPDIR]
@="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2013"


Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Chuyển bản vẽ Scan PDF thành bản vẽ AutoCAD | AutoLISP Thật là đơn giản

Video hướng dẫn: Nguồn:  https://www.lisp.vn/2023/11/chuyen-ban-ve-scan-thanh-ban-ve-autocad.html

Popular Posts