September 15, 2022

Cách tắt Show more options trong windows 11 | Enable Disable Show more options in the Context menu

Khi Click chuột phải trên Windows 11, bạn sẽ thấy tính năng mới Show more options (Shift+F10). Tính năng giúp tiết kiệm không gian, tuy nhiên lại ẩn gần hết các tính năng sẵn có trong Menu.

 

Link tải:  

Nếu bạn có rất nhiều tính năng Menu thì việc click vào Show more options sẽ làm mất nhiều thời gian, đôi khi sẽ làm chúng ta phân vân.

Pressing the Shift + F10 keys while having something selected will open the "Show more options" context menu for that item.

Làm theo 1 trong 2 cách dưới đây để ẩn tính năng Show more options mỗi khi click chuột phải bạn nhé:


Contents

  • Cách 1: Sử dụng tệp tin REG (Có thể tải hoặc copy nội dung)
  • Cách 2: Sử dụng Command Prompt (Logo+R)
Cách 1 

Kích hoạt hoặc Tắt tính năng "Show more options" sử dụng tệp tin REG


1 Hiện "Show more options"

Enable_Show_more_options_context_menu.reg


(hoặc copy nội dung sau)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}]

2 Tắt "Show more options"

Disable_Show_more_options_context_menu.reg


(hoặc copy nội dung sau)
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32]
@=""

3 Lưu lại dưới dạng tệp tin .reg.

4 Click đúp để chạy tệp tin.

5 Chọn: Yes, OK để chấp nhận.

6 Khởi động lại Explorer để xem kết quả.
Cách 2 

Kích hoạt hoặc Tắt tính năng "Show more options" sử dụng Command Prompt


1 Mở Windows Terminal  và chọn Windows PowerShell or Command Prompt (Logo+R).

2 Copy và paste dòng thông tin sau, nhấn Enter. để kích hoạt

(Loại bỏ)​
reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Hoặc​

(Kích hoạt)​
reg delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f

3 Đóng Windows Terminal.

4 Có thể sẽ phải  khởi động lại Explorer để thấy được kết quả.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!


No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts