Thiết kế gia phả

Nhận thiết kế Gia phả trên mọi miền Tổ quốc

SĐT liên hệ: 0382774457

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/VeGiaPha

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

Công thức tính Chi phí Thiết kế
Một số lưu ý:
1. Báo giá chỉ bao gồm Chi phí thiết kế, không bao gồm chi phí in ấn, vận chuyển

2. Chi phí thiết kế phụ thuộc số lượng Ô thông tin có trong Gia phả

3. Chi phí thiết kế Tối thiểu 500.000đ/1 bản thiết kế.

4. Công thức tính Chi phí thiết kế:
                                                       G = N * 5.000đ
     Trong đó: 
                       G là Chi phí thiết kế
                       N là số ô thông tin. Một ô thông tin có thể bao gồm tên Chồng/Vợ, ngày sinh hoặc ngày mất.

5. Chi phí thiết kế sẽ được tính lại dựa trên số lượng ô cuối dùng khi nghiệm thu sản phẩm.Album gia phả mẫu tại Flickr:


TKGP 2017

No comments:

Post a Comment