August 31, 2013

AutoCAD bị treo khi copy từ bản vẽ này sang bản vẽ khác

Với AutoCAD từ phiên bản 2008, khi copy giữa các bản vẽ với nhau có thể gây ra tình trạng treo máy tính.

Một trong những nguyên nhân thường gặp là do bản vẽ có nhiều tỉ lệ Scale khác nhau?!
Cách khắc phục:

Cách 01: Sử dụng AutoLISP. Lệnh SCLE.


(defun c:SCLE ()
      (command "-scalelistedit" "R" "Y" "E")

Hoặc download tại đây.


Cách 01': Sử dụng AutoLISP, không cần gõ lệnh SCLE.

Thật sự mình chưa kiểm tra được việc Reset Scale có ảnh hưởng gì không? Tuy nhiên mình SCLE rất nhiều lần mà bản vẽ vẫn không hề thay đổi, in ra vẫn OK. Vậy thì tại sao mình không thực hiện lệnh mỗi khi mở một bản vẽ mới nhỉ?

Bạn chỉ cần sử dụng đoạn mã sau chèn vào tệp tin acad200Xdoc.lsp hoặc thêm tệp tin Scalelistedit Auto.lsp dưới dây vào StartUp Suite (mỗi khi mở bản vẽ).

(command "-scalelistedit" "R" "Y" "E")

Hoặc download tại đây.


Cách 02:

Options > User Preferences > Edit scales list > Reset


Options->User Preferences

Scalelistedit
Chúc các bạn thành công!


No comments:

Post a Comment

Featured Post

How to fix Statusbar or command line flickering, jumping in AutoCAD | Cách sửa lỗi dòng lệnh AutoCAD bị lag | AutoLISP Reviewer

Hi Today I want to help you fix a problem: The statusbar or command line jumping too much!  While working in AutoCAD Products: • The drawi...

Popular Posts