August 29, 2013

Tips: Bật/tắt nền màu xám của một trường dữ liệu (FIELD) trong AutoCAD

Sự hiển thị khác nhau giữa một trường dữ liệu (FIELD) với MTEXT hoặc DTEXT là khung nền màu xám tự động xuất hiện xung quanh text. Khung nền này không được in ra trong bản vẽ. Nó chỉ dùng để chỉ cho người sử dụng nhận biết đâu là trường dữ liệu.Khung viền màu xám bao quanh FIELD trong bản vẽ AutoCAD


Bạn có thể tắt chức năng hiển thị nền xám này bằng cách sử dụng biến hệ thống FIELDDISPLAY.
Trong dòng lệnh, gõ FIELDDISPLAY:

Nhập giá trị <0> Để tắt chức năng nền màu xám

Nhập giá trị <1> Để bật chức năng.

Giá trị mặc định của AutoCAD <1>.

FIELDDISPLAY = 0

Lưu ý: Mặc dù đã tắt chức năng hiển thị nền xám, nhưng khi Edit MTEXT, DTEXT có sử dụng FIELD thì nền màu xám lại xuất hiện, giúp bạn phân biệt đâu là FIELD và đâu là text thường.

Featured Post

Chuyển bản vẽ Scan PDF thành bản vẽ AutoCAD | AutoLISP Thật là đơn giản

Video hướng dẫn: Nguồn:  https://www.lisp.vn/2023/11/chuyen-ban-ve-scan-thanh-ban-ve-autocad.html

Popular Posts