November 15, 2013

Lựa chọn các đối tượng khi làm việc với bản vẽ AutoCAD

Trong bài 1, tôi đã trình bày sơ qua cách sử dụng lệnh FILTER và 02 nhược điểm thường gặp của lệnh.

Sử dụng lệnh SSGET


Ở bài này, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng lệnh SSGET để khắc phục 2 nhược điểm đã nói ở trên.

Tên lệnh                     SSGET
Tên hàm AutoLISP    (defun lh_ssget)


Cách sử dụng lệnh


Như đã biết, khi sử dụng lệnh Filter, thông thường ta sẽ chọn các đối tượng mẫu, sau đó loại bỏ đi các thuộc tính riêng. Lệnh SSGET sẽ làm công việc ngược lại.

Từ một vài đối tượng mẫu ban đầu, chương trình sẽ tìm các thuộc tính chung của các đối tượng mẫu để lập ra một bộ lọc. Chương trình yêu người dùng quét các đối tượng. Lúc này, chỉ các đối tượng có thuộc tính thỏa mãn bộ lọc chung mới được đưa vào vùng chọn. Tập đối tượng này sẽ được đánh dấu (hightlight) trên màn hình và được lưu lại cho các thao tác lệnh tiếp theo.


Khi thao tác các lệnh tiếp theo, người dùng có 02 cách để gọi tập đối tượng đã được Ghi lại bằng lệnh SSGET:

Sử dụng từ khóa P   Previous là gọi các đối tượng được chọn gần nhất
Sử dụng AutoLISP:  !LHSS gọi biến LHSS là biến lưu tập lựa chọn bằng lệnh SSGET.
Sử dụng !LHSS hoặc P khi muốn gọi lại đối tượng


Ngoài việc sử dụng như lệnh Filter thông thường, SSGET còn có thể dùng để lọc các đối tượng đặc biệt (Proxy - Custom Entity). Khi đó, người dùng chỉ cần lấy 1 đối tượng mẫu. Chương trình sẽ tự động lọc tìm các đối tượng có cùng kiểu với mẫu.
Download AutoLISP ở đây
Hoặc Mediafire

Xem thêm phần 1 ở đây

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts