November 23, 2013

Nội suy cao độ trên bề mặt 3DFace

Nội suy độ cao trong công tác biên tập bản đồ là một công đoạn rất quan trọng trong việc chêm điểm địa hình. Nếu như trước kia mọi người vẫn thường dùng các lisp giản đơn để nội suy chủ yếu là nội suy đối với khu vực đồng bằng. Còn việc cấy chêm điểm ở vùng đồi núi là không đúng. Và việc cấy điểm thường dùng trên các phần mềm TOPO, HS……..cũng rất bất tiện vì cứ phải cài đặt và khuôn dạng điểm khó dùng.
Thấy việc thiết thực của vấn đề nên mình viết cho mọi người cách nội suy điểm trên bề mặt 3Dface (Nội suy trên mô hình TIN).

Lisp này bạn có thể apload và dùng được ngay trên Autocad.
Lisp nội suy độ cao trên bề mặt 3Dface

Tên Lệnh: 3DF

Cách sử dụng:


Để nội suy độ cao trên bề mặt 3Dface thì cần có một bề mặt 3Dface.

- Cách tạo bề mặt 3Dface: Từ tập điểm (Point hoặc Text) => Dùng lệnh TIN => Quét chọn tập điểm (Point hoặc Text) => Kết quả

- Dùng lệnh 3DF => Nhập cao chữ cần ghi độ cao lên màn hình => Quét chọn toàn bộ 3Dface vừa tạo =>
Kích chọn điểm cần nội suy.

Link: Mediafire

Tác giả: Nguyễn Thiên Đường
Nguồn: Trắc địa Pro

4 comments:

 1. Lisp chạy rất tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ. Chúc bạn mạnh khoẻ và thành công.

  ReplyDelete
 2. Lisp gốc này là của mấy bác Nga Ngố^^:
  (defun c:TIN(/ I L S)
  (command "layer" "n" "TIN" "c" 255 "TIN" "m" "TIN" "")
  (princ (strcat "\n select points"))
  (if (setq i 0
  s (ssget '((0 . "POINT")))
  ) ;_ setq
  (progn (repeat (sslength s)
  (setq l (cons (cdr (assoc 10 (entget (ssname s i)))) l)
  i (1+ i)
  ) ;_ setq
  ) ;_ repeat
  (eea-delone-triangulate i l)
  ) ;_ progn
  ) ;_ if
  ) ;_ defun
  (defun eea-delone-triangulate
  (i1 L / A A1 A2 A3 I I2 L1 L2 L3 LP MA MI P S TI TR X1 X2 Y1 Y2)
  ;;*********************************************************
  ;;
  ;; Written by ElpanovEvgeniy
  ;; 17.10.2008
  ;; edit 20.05.2011
  ;; Program triangulate an irregular set of 3d points.
  ;;

  ReplyDelete

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts