February 20, 2016

Cách sử dụng Filter trong AutoCAD (Phần 2)

Trong bài trước, bạn đã biết FILTER là gì, ưu điểm và hạn chế của lệnh FILTER. Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn lệnh SSSSA, có tác dụng lọc các đối tượng từ mẫu đối tượng có sẵn.


Với SSSSA, bạn chỉ cần tìm đối tượng mẫu:
  • Nếu chọn 1 đối tượng mẫu: Chương trình sẽ tìm các đối tượng có cùng loại với đối tượng mẫu (Line, Text,...)
  • Nếu chọn 2 hay nhiều đối tượng mẫu: chương trình sẽ tự động so sánh và tìm thuộc tính chung của đối tượng mẫu. Kết quả tạo ra bộ lọc gồm các thuộc tính chung.
  • Bạn không cần quan sát và loại bỏ các thuộc tính riêng (như khi dùng lệnh FILTER).

Xem clip dưới đây:


Download SS,SSA.VLX (medifire)

Cách sử dụng lệnh filter trong AutoCAD (Phần 1)

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts