May 24, 2017

Chuyển đổi liên kết Tương đối sang Tuyệt đối trong Excel

Ngoài cố định hết các liên kết, AbsotluteIt còn có thể cố định cột $A1, hàng A$1 hoặc chuyển lại về tương đối dạng A1.

Để làm việc này mình nghĩ có 2 cách cơ bản sau:

C1: Sửa đổi từng liên kết một. Cách này thủ công và rất mất thời gian.

C2: Sử dụng VBA. Nhược điểm là cần phải biết một chút về VBA (cách tạo module, tạo addin...)

Hôm nay mình xin giới thiệu cách của riêng mình. Cũng dựa trên nền tảng tương tự VBA (sử dụng C#) là AbsoluteIt.exe

Bạn chỉ cần chạy AbsoluteIt.exe, chọn vùng dữ liệu cần cố định và nhấn nút $A$1.

[​IMG]
Ngoài cố định hết các liên kết, bạn còn có thể cố định cột $A1, hàng A$1 hoặc chuyển lại về tương đối dạng A1.


Chương trình không cần cài đặt.

Chúc các bạn làm việc hiệu quả!

Link download: http://www.mediafire.com/file/0pru7in2kf1u5n0/AbsoluteIt.exe
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/tankhanhvn/

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Quy chuẩn Bản vẽ DWG hatch và line theo Thông tư 04/2022/TT-BXD | Quy hoạch LDT | AutoLISP Thật là đơn giản

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. Link tải:   

Popular Posts