June 23, 2020

Chuyển đổi 3dPolyline thành 2dPolyline

Sử dụng AutoLISP và ExpressTools1 comment:

  1. Download Link: https://cadtips.cadalyst.com/3d-editing/convert-3d-polylines-2d-polylines

    ReplyDelete

Featured Post

Chuyển bản vẽ Scan PDF thành bản vẽ AutoCAD | AutoLISP Thật là đơn giản

Video hướng dẫn: Nguồn:  https://www.lisp.vn/2023/11/chuyen-ban-ve-scan-thanh-ban-ve-autocad.html

Popular Posts