July 3, 2020

Chuyển đổi Line và Text thành bảng trong AutoCAD | Convert table of Line and Text to a real Table

Cách chuyển đổi Line và Text thành bảng trong AutoCAD
Subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất!


Nếu gặp lỗi, xem hướng dẫn chỉnh sửa ở đây https://youtu.be/N--R328AMI0

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Quy chuẩn Bản vẽ DWG hatch và line theo Thông tư 04/2022/TT-BXD | Quy hoạch LDT | AutoLISP Thật là đơn giản

Thông tư 04/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Dưới đây là bản vẽ DWG phụ lục hệ thống ký hiệu bản vẽ. Link tải:   

Popular Posts