July 3, 2020

Chuyển đổi Line và Text thành bảng trong AutoCAD | Convert table of Line and Text to a real Table

Cách chuyển đổi Line và Text thành bảng trong AutoCAD
Subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất!


Nếu gặp lỗi, xem hướng dẫn chỉnh sửa ở đây https://youtu.be/N--R328AMI0

No comments:

Post a Comment