April 5, 2022

So sánh tốc độ SSD Samsung 980 NVMe M.2 SSD Gen4 vs SSD Gigabyte AORUS PCIe Gen 4.0x4 GP-AG4 vs Samsung 870 EVO SATA 2.5" SSD vs HDD

Dưới đây là tốc độ đo được trên máy tính cá nhân cấu hình tầm trung (i7 gen 11700k) của 4 loại ổ cứng đang gắn liền với máy:

2 ổ ứng NVMe Gen4 (SSD Samsung 980 NVMe M.2 SSD Gen4 vs SSD Gigabyte AORUS PCIe Gen 4.0x4 GP-AG4) gắn cổng M2 on board

Ổ Samsung 870 EVO SATA 2.5" SSD và HDD WD đều chuẩn SATA 3.0, được gắn cáp Sata.
Tốc độ đo Samsung 870 EVO SATA 2.5" được thực hiện trên máy tính có cấu hình khác, nên có thể không phản ánh hết được tốc độ tương quan.

Dưới đây là tốc độ đo được:

HDD WD (ổ cũ Sata 3 - Chỉ mang tính tham khảo)

Samsung 870 EVO SATA 2.5"

SSD Gigabyte AORUS PCIe Gen 4.0x4 GP-AG4

SSD Samsung 980 NVMe M.2 SSD Gen4 HeatSink


Đây là tốc độ đo được trên máy tính cá nhân. Qua đó có thể nhận thấy:

- Cùng chuẩn Sata 3, tuy nhiên tốc độ SSD có thể cao gấp 2.5 lần tốc độ HDD

- Tốc độ Đọc SSD NVME Gen4 cao gấp 7 lần tốc độ SSD chuẩn Sata 3, tốc độ Ghi cao gấp 2 đến 7 lần.

- Tốc độ Đọc SSD NVME Gen4 2 loại khá tương đồng.

- Tốc độ Ghi SSD NVME Gen4 của Samsung khá vượt trội, không biết vì sao? Kết quả này có thể cần phải kiểm chứng thêm. Có thể do Gigabyte mình đã dùng 1 thời gian, còn Samsung vừa mới mua.

Mình không chuyên sâu về đánh giá, nên kết quả chỉ mang tính tham khảo!

Rất mong nhận thêm được phản hồi!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts