June 16, 2022

Nối tệp tin PDF theo danh sách Combine PDF | Google Sheets Viet Nam

Ứng dụng Conmbine PDFs là ứng dụng Thực hiện nối các tệp tin PDF dựa trên danh sách trong file PowerPoint.

Conmbine PDFs được phát triển bởi đội ngũ Hỗ trợ Google Sheets

Khởi tạo bộ ứng dụng

Ứng dụng Conmbine PDFs được chia sẻ đến người dùng thông qua Email. Người dùng chỉ cần tải về, giải nén và chạy tệp tin Setup.msi để cài đặt như một ứng dụng thông thường. Trên màn hình Desktop sẽ xuất hiện Biểu tượng ứng dụng Conmbine PDFsConmbine PDFs hoạt động độc lập với các file dữ liệu, chạy trên nền Win đâu và Sử dụng Power Poi cài đặt sẵn trong máy để đọc dữ liệu tệp tin PPTX.

Công cụ Conmbine PDFs sẽ:

-         Tổng hợp dữ liệu từ Tệp tin Power Poi PPTX

-          Chèn và chỉnh sửa các trang bìa Cover.

-          Tận dụng khả năng tìm kiếm các tệp tin PDF để nối lại theo danh sách tổng hợp được.

Hướng dẫn sử dụng

Conmbine PDFs bao gồm các chức năng chính:

-         1. Chức năng Làm sạch dữ liệu: có tác dụng xóa dữ liệu hiện hành

 2. Chức năng Chọn file PPTX: Có tác dụng mở đường dẫn tệp tin Power Poi, đọc thông tin và ghi kết quả lên màn hình.

 3. Chức năng Tải file PDF: Giúp lựa chọn các tệp tin PDF. Đồng thời kiểm tra nhanh kết quả tìm kiếm tính khả dụng. 4. Chức năng tạo trang bìa:

Bao gồm:

  • Chèn trang bìa
  • Khi muốn chỉnh sửa nội dung trang bìa, vui lòng chỉnh sửa trong cột Tên Tệp tin tiêu chuẩn. Và đặt trạng thái về NEW.
  • Nội dung trang bìa có thể gồm nhiều dòng bằng cách nhấn Enter
  • Nhấn nút Tạo trang Bìa để tạo mới các trang bìa.

5. Chức năng Kiểm tra file PDF: dùng để kiểm tra tính khả dụng của các tệp tin PDF

-        6. Chức năng Xuất kết quả PDF: Có thể xuất toàn bộ hoặc xuất theo các dòng lựa chọn


Nếu có bất cứ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ đội ngũ Hỗ trợ Google Sheets!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Danh mục bản vẽ AutoCAD | Tạo mục lục tự động trong AutoCAD | Create table of contents (toc)

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts