June 3, 2022

Thống kê thửa đất đền bù Giải phóng mặt bằng GPMB | AutoLISP Thật là đơn giản

Giới thiệu ứng dụng Thống kê thửa đấtChi tiết vui lòng liên hệ:
SĐT/Zalo: 0983.99.0302


Ứng dụng Thống kê thửa đất là ứng dụng thương mại, được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP thật là đơn giản.
Ứng dụng Thống kê thửa đất chỉ bao gồm 1 lệnh duy nhất TKTD, hộp thoại chính của ứng dụng sẽ được hiện lên.


Trên hộp thoại chính sẽ bao gồm: 03 khu vực
Khu vực 1: Hiển thị thông tin đầu vào và thống kê sơ bộ các đối tượng trong bản vẽ.
Khu vực 2: Gồm Danh sách các nút bấm tương ứng với các chức năng chuyển đổi, thống kê và Tính giải phóng mặt bằng.
Khu vực 3: Hiển thị Bảng thống kê thông tin chi tiết các thửa đất tổng hợp được.
 

Chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với khu vực chức năng 2. Gồm 3 phần
Phần 1 chuyển đổi
Chức năng Chuyển đổi block
Khi gặp một bản vẽ mà các block thửa đất bị vỡ thành các Text và Line, ta cần phải chuyển đổi thành các block dạng N_THUA  để sử dụng các công cụ thống kê của chương trình.
Sau khi chuyển, các đối tượng rời rạc sẽ được nhóm lại với nhau thành các block N_THỬA.

Phần 2 Thống kê gồm 2 chức năng
Chức năng thống kê N_THUA có tác dụng  thống kê các block có tên N_THUA. 

Chức năng chọn thửa dạng Text có tác dụng thống kê các thửa đất ở bảng tổng hợp. Thông tin thống kê được sẽ được trộn cùng với bảng thống kê N_THUA

Phần 3 tính giải phóng mặt bằng gồm 2 chức năng:
Chức năng xác định bao thửa: có tác dụng tạo đường bao các thửa đất.
Chức năng Xác định giao cắt có tác dụng thống kê giải phóng mặt bằng dựa  trên ranh giới công trình, các đường bao thửa đất, các block N_THUA để lấy thông tin. Kết quả được hiển thị trong bảng thống kê.

Với dữ liệu thống kê được, chúng ta có thể vẽ bảng trong AutoCAD hoặc xuất bản sang Excel bằng cách copy vào Clipboard.
Ứng dụng Thống kê thửa đất được thiết kế để thống kê Giải phóng mặt bằng đối với các bản vẽ được cung cấp riêng. 
Với các bản vẽ khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage AutoLISP thật là đơn giản.

Trân trọng cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
No comments:

Post a Comment

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts