December 21, 2013

Ứng dụng Field trong AutoCAD (Phần 3: Sử dụng AutoLISP)

Như đã biết, với khả năng lập công thức Formula, Field trong AutoCAD 2008 đã mang đến một cuộc "cách mạng" nho nhỏ giúp giải quyết các công việc định vị một cách đơn giản hơn bao giờ hết.

Thống kê thép giản đơn

Trong bài này, tôi không giới thiệu thêm các ứng dụng của Field nữa, mà chỉ đi giải quyết các bài toán đã nêu trong phần 1phần 2 bằng ngôn ngữ lập trình AutoLISP.


Tạo Block cao độ trên trắc ngang: 


command: LHFY (Căn cứ vào tọa độ Y của đối tượng BLOCK cao độ)
Tạo Block lý trình trên trắc dọc: 


command: LHFX (Căn cứ vào tọa độ X của đối tượng BLOCK lý trình)
Thống kê chiều dài (diện tích) của một hoặc nhiều đối tượng: 


command: LHFL (Căn cứ vào chiều dài length của đối tượng được chọn)
command: LHFS (Căn cứ vào diện tích area của đối tượng được chọn)
Copy text sử dụng Field: 


Sử dụng lệnh XCT (Căn cứ vào nội dung content của đối tượng mẫu)Khi đối tượng mẫu thay đổi, đối tượng link đến nó sẽ thay đổi theo


Download AutoLISP ở đây

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts