December 26, 2013

Bổ sung thêm một số mẫu Hatch pattern

Bổ sung thêm một số mẫu Hatch (Tham khảo từ Cadviet.com)

Trong bộ sưu tập này có thêm một số mẫu Hatch về các loại gạch block, hatch mặt cắt sân, tường, mặt cắt các loại vật liệu xây dựng như kính, vân gỗ... rất cần thiết cho các bạn làm việc trong ngành kiến trúc, xây dựng, giao thông.

Hy vọng bạn sẽ tìm được một mẫu Hatch phù hợp yêu cầu!

 photo CVpat48.png

 photo CVpat47.png

 photo CVpat46.png

 photo CVpat49.png

 photo CVpat41.png

 photo CVpat40.png

 photo CVpat42.png

 photo CVpat45.png

 photo CVpat43.png

 photo CVpat44.png
 photo CVpat36.png
Hatch gạch Block lát vỉa hè photo CVpat37.png

 photo CVpat39.png

 photo CVpat38.png

 photo CVpat32.png

 photo CVpat31.png

 photo CVpat34.png

 photo CVpat33.png

 photo CVpat30.png
 photo CVpat35.png
Hatch lưới thép photo CVpat26.png

 photo CVpat27.png

 photo CVpat29.png

 photo CVpat25.png

 photo CVpat28.png

 photo CVpat24.png

 photo CVpat20.png

 photo CVpat22.png

 photo CVpat21.png

 photo CVpat23.png

 photo CVpat15.png
 photo CVpat16.png
Hatch mái ngói nhà photo CVpat18.png

 photo CVpat19.png

 photo CVpat17.png
 photo CVpat08.png
Hatch gạch Block lát vỉa hè photo CVpat11.png

 photo CVpat10.png

 photo CVpat12.png

 photo CVpat14.png

 photo CVpat13.png

 photo CVpat05.png

 photo CVpat07.png

 photo CVpat06.png

 photo CVpat09.png

 photo CVpat50.png

 photo CVpat01.png
 photo CVpat00.png
Hatch vân gỗ photo CVpat03.png

 photo CVpat02.png

 photo CVpat04.png


Download :
Từ Mediafire
hoặc Cadviet.com


Xem toàn bộ Album:


No comments:

Post a Comment

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts