March 17, 2013

Bài 1: Tổng quan

Lời mở đầu

ObjectARX là một runtime mở rộng của AutoCAD.
Với ObjectARX SDK (Bộ công cụ phát triển phần mềm) bạn có thể xây dựng ứng dụng cho phép phát triển các tính năng của AutoCAD như các lệnh, hộp thoại, thực thể (entity), đối tượng và nhiều hơn nữa.

Ứng dụng ObjectARX thực chất là 1 thư viện liên kết động DLL cho phép tải vào trong môi trường làm việc của AutoCAD và cho phép bạn truy xuất các đặc tính như đã đề cập ở trên. Để có thể xây dựng những thư viện DLL, bạn cần phải thực hiện một vài quy tắc bắt buộc khi cài đặt môi trường Microsoft Visual Studio.NET và để chắc chắn ứng dụng đó sẽ được AutoCAD chấp thuận.
Thực thi của ứng dụng này cũng giống như các tính năng nguyên bản. Bằng cách đó, người dùng Autodesk sử dụng ObjectARX để xây dựng trực tiếp các sản phẩm mà bạn đã biết như Autodesk MAP và Architectural Desktop, và nhiều ứng dụng khác nữa.

Yêu cầu người dùng
Bởi ObjectARX không phải là một công cụ đơn giản theo yêu cầu người dùng, nó đòi hỏi mất nhiều công sức và kỹ năng nhất định để có thể theo đuổi. Nếu bạn không đáp ứng được, tôi khuyên bạn trước tiên nên học hỏi thêm các kỹ năng rồi sau đó mới quay lại để tham gia tiếp tục khóa học.

Yêu cầu tối thiểu để học ObjectARX cơ bản là:
  • Khái niệm cơ bản về Visual Studio.NET;
  • Một chút kiến thức về C++;
  • Kiến thức AutoCAD nâng cao;
  • Khái niệm MFC (Microsoft Foundation Classes);
  • Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Techniques);
Như đã nói, khóa học này không phải là một hướng dẫn phức tạp hay thậm chí là tập trung vào các đặc tính nâng cao. Tôi tin bạn có thể tự mình tiến xa hơn nữa sau khi học những tính năng cơ bản cùng những khái niệm chính yếu về ObjectARX.

Tôi sẽ không tập trung vào khả năng của .NET để làm khóa học này đơn giản nhất có thể. Một khi bạn đã học và hiểu ra cách thức AutoCAD làm việc từ bên trong, bạn sẽ thấy được khả năng của ObjectARX và có thể xây dựng được những ứng dụng tuyệt vời!

Làm thế nào để sử dụng ObjectARX SDK
Khi đã tải ObjectARX SDK và giải nén vào trong ổ cứng, bạn sẽ tìm thấy các thư mục bên trong như sau:
\arxlabs : Thư mục chứa các thư viện (labs) thể hiện các mặt khác nhau của ObjectARX.
\classmap : Thư mục chứa bản vẽ AutoCAD với cây phân cấp đối tượng ObjectARX.
\docs : Thư mục chưa tài liệu trợ giúp trực tuyến của ObjectARX.
\inc : Thư mục inc bao gồm các file header.
\lib : Thư mục lib chưa các file thư viện của the ObjectARX.
\redistrib : Thư mục này chưa DLLs có thể được yêu cầu khi chạy một ứng dụng ObjectARX.
\samples : Thư mục chưa các ví dụ về ứng dụng ObjectARX.
\utils : Thư mục chưa thư viện khác như điều khiển brep cho trình bày biên và ObjARXWiz cho phù thủy ObjectARX.

Tên các đối tượng ObjectARX
Các đối tượng ObjectARX được đặt tên theo các tiền tố chuẩn như sau:
AcRx : Lớp cho phép kết nối và cho phép thực hiện đăng ký và định danh đối tượng.
AcEd : Lớp để đăng ký các lệnh nguyên bản của AutoCAD và để thông báo các sự kiện với AutoCAD.
AcDb : Lớp cơ sở dữ liệu AutoCAD.
AcGi : Lớp đồ họa hoàn trả các thực thể AutoCAD.
AcGe : Lớp tiện ích cho đại số tuyến và các đối tượng hình học.

Tùy vào nhóm đặc tính nào dùng trong ứng dụng của mình, bạn sẽ cần phải sử dụng tương ứng các thư viện sau:
AcRx : acad.lib, rxapi.lib, acdb16.lib
AcEd : acad.lib, rxapi.lib, acedapi.lib, acdb16.lib
AcDb : acad.lib, rxapi.lib, acdb16.lib
AcGi : acad.lib, rxapi.lib, acdb16.lib
AcGe : acad.lib, rxapi.lib, acge16.lib, acdb16.lib

Phù thủy ObjectARX Wizard
Tôi sẽ thông qua môi trường Visual Studio định dạng để xây dựng các ứng dụng ObjectARX. Bạn có thể tham khảo thông tin này bên trong tài liệu SDK. Tôi sẽ dùng Phù thủy (Wizard) được cung cấp bởi ADN (Mạng lưới phát triển AutoCAD). Nó nằm trong thư mục ObjectARX gọi là \utils\ObjARXWiz. Bên trong đó, bạn sẽ tìm thấy file cài đặt có tên là ArxWizards.msi.
Để cài đặt Phù thủy, đóng Visual Studio.NET và nháy đúp vào file trên. Thực hiện từng bước. Khi hoàn thành, mở Visual Studio.Net lại và bạn sẽ thấy thanh công cụ mới.

Hẹn gặp lại trong bài 2!

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Excel data link - Copy và liên kết dữ liệu từ Excel vào AutoCAD | Copy and link from Excel to AutoCAD

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts