March 17, 2013

Yêu cầu phần mềm

Xin chào,

Trước khi bắt đầu khóa học Tôi muốn liệt kê những yêu cầu phải có để tạo, biên dịch và sử dụng một Ứng dụng ObjectARX.

Phiên bản tôi sử dụng nhiều nhất là ObjectARX 2005. Hầu hết tính năng đã được giới thiệu vẫn tương thích với các phiên bản trước (phiên bản 2000 và trước đó).
Vậy bạn cần phải có:
  • Với AutoCAD 2000, 2000i và 2002 là: ObjectARX 2000 và Microsoft Visual C++ 6.0; 
  • Với AutoCAD 2004, 2005 và 2006 là: ObjectARX 2004 và Microsoft Visual C.NET 2002 (7.0); Bạn lưu ý đây là phiên bản 7.0 gần như đã "tuyệt chủng" trên thị trường đĩa lậu ở VN.
  • Với AutoCAD 2007, 2008 và 2009 là: ObjectARX 2007 và Microsoft Visual C.NET 2005 (8.0) (download ở đây);
  • Với AutoCAD 2010, 2011 và 2012 là: ObjectARX 2010 và Microsoft Visual C.NET 2008 (9.0); 
  • Với AutoCAD 2013 và 2014 là: ObjectARX 2013 và VC.NET 2010 (10.0);
  • Với AutoCAD 2015 và 2016 là: ObjectARX 2015 và VC.NET 2012 (11.0); 
   Bạn có thể download bản AutoCAD dùng thử từ website của hãng Autodesk (AutoDesk).

   Để tải về ObjectARX (miễn phí), truy cập vào www.objectarx.com (đường dẫn sẽ hướng bạn về chính trang chủ của hãng Autodesk). Hoặc tải theo một số link sau (chỉ áp dụng với một số phiên bản cũ của ObjectARX) :
   1. R14 ftp:// ftp.autodesk.com/pub/developer/sdk/obarxsdk.exe 
   2. 2000 ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad2000/ObjectARXSDK.exe
   3. 2000i ftp://ftp.autodesk.com/pub/objectarx/acad2000i/objectarx.exe
   4. 2002 ftp://ftp.autodesk.com/pub/objectarx/objectarx_2002/K030.arx.plus.all.zip
   5. 2004 ftp://ftp.autodesk.com/WebPub/autocad/oarx/arx_sdk.exe
   6. 2005 ftp://ftp.autodesk.com/WebPub/Developer/autocad/Arx_All2005.exe
   7. 2006 ftp://ftp.autodesk.com/WebPub/autocad/oarx2006/Arx_All.exe
   8. 2007: http: //download.autodesk.com/esd/objevctarx/2007/Arx_All.exe 
   9. 2008 x86:  http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2008/ObjectARX_2008_32Bit.exe
   10. 2008 x64:  http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2008/ObjectARX_2008_64Bit.exe
   11. 2014 http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2014/Autodesk_ObjectARX_2014_Win_64_and_32Bit.sfx.exe 
   12. 2015 http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2015/Autodesk_ObjectARX_2015_Win_64_and_32_Bit.exe
   13. 2016 http://download.autodesk.com/esd/objectarx/2016/Autodesk_ObjectARX_2016_Win_64_and_32_Bit.exe

   Một khi đã có những sản phẩm trên, tiến hành quá trình cài đặt:
   • Cài đặt AutoCAD (nên cài bản đầy đủ);
   • Cài đặt Visual C++;
   • Cài đặt (chỉ cần giải nén) ObjectARX vào trong máy tính;
   Trong bài tiếp, tôi sẽ trình bày cách cài đặt công cụ ObjectARX Wizard.

   Cheers!

   Link nguồn:  Arxdummies

   No comments:

   Post a Comment

   Featured Post

   Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

   Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

   Popular Posts