March 17, 2013

Giới thiệu


Chào mừng bạn đã đến với Blog Cộng đồng ObjectARX® Việt Nam.

Tôi tạo Blog này với mục đích cho người AutoCAD nâng cao và những lập trình viên AutoLISP/VBA bắt đầu tìm hiểu về thế giới ObjectARX®.


Đây là một môi trường phức tạp, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ mọi khía cạnh và trải nghiệm từng bước, từng bước một.

Hy vọng các bạn sẽ thích thú!


Link nguồn: http://arxdummies.blogspot.com/

1 comment:

Featured Post

Chuyển bản vẽ Scan PDF thành bản vẽ AutoCAD | AutoLISP Thật là đơn giản

Video hướng dẫn: Nguồn:  https://www.lisp.vn/2023/11/chuyen-ban-ve-scan-thanh-ban-ve-autocad.html

Popular Posts