March 17, 2013

Giới thiệu


Chào mừng bạn đã đến với Blog Cộng đồng ObjectARX® Việt Nam.

Tôi tạo Blog này với mục đích cho người AutoCAD nâng cao và những lập trình viên AutoLISP/VBA bắt đầu tìm hiểu về thế giới ObjectARX®.


Đây là một môi trường phức tạp, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ mọi khía cạnh và trải nghiệm từng bước, từng bước một.

Hy vọng các bạn sẽ thích thú!


Link nguồn: http://arxdummies.blogspot.com/

1 comment:

Featured Post

How to fix Statusbar or command line flickering, jumping in AutoCAD | Cách sửa lỗi dòng lệnh AutoCAD bị lag | AutoLISP Reviewer

Hi Today I want to help you fix a problem: The statusbar or command line jumping too much!  While working in AutoCAD Products: • The drawi...

Popular Posts