June 17, 2013

Hatch đá hộc xây cài tự động

Đây là phần mềm nhỏ, tự động cài đặt 03 Mẫu Hatch đá hộc xây vào trong máy.
 
Posted Image
Ba mẫu đá hộc xây
Download Mediafire

Chương trình sẽ tự động tìm các phiên bản AutoCAD trong máy và liệt kê để người dùng lựa chọn.

Liệt kê các phiên bản AutoCAD

Mẫu Hatch được ghép vào file acad.pat.
Hatch được chèn nối vào trong file acad.pat
Mẫu Hatch được ghép vào file file *.pat mới.

Hatch được cài đặt vào file mới
Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

Featured Post

Hướng dẫn tạo block attribute | How to convert block to Attribute block | TXT2ATT

Ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ AutoLISP Thật là đơn giản       Thông tin thêm: 👉👉👉

Popular Posts