June 18, 2013

Nối nhiều tệp tin *.CSV thành một tệp tin duy nhất

Tệp tin *.CSV là gì

Theo wikipedia.org:
CSV là Giá trị phân cách bởi dấu phẩy (comma-separated values) còn được hiểu là giá trị phân cách bởi ký tự (character-separated values), bởi vì ký tự phân cách không nhất thiết phải là dấu phẩy. 
Tệp tin CSV dùng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng (gồm số và chữ) ở dạng chữ đơn plain-text. Chữ đơn có nghĩa là tệp tin gồm một chuỗi các ký tự bình thường, không bị thay thế bằng mã nhị phân. Một tệp tin CSV bao gồm nhiều bản ghi record, mỗi bản ghi chia cách bởi dấu xuồng dòng; Trong một bản ghi lại bao gồm nhiều trường, chia cách bởi ký tự khác hoặc một chuỗi, thông dụng nhất là dấu phẩy (,) hoặc dấu tab. Thông thường, mọi bản ghi đều có số lượng trường filed giống nhau.

Ứng dụng của CSV

Do tính chất có cấu trúc, cấu trúc đơn giản, dữ liệu không bị mã hoá nên nó được sử dụng khá rộng rãi. Tôi xin đưa ra một số ví dụ điển hình:
  1. File số liệu đo từ các máy toàn đạc điện tử.
  2. Số liệu xuất từ các bảng Table của AutoCAD.
  3. Danh bạ contact của Google, Yahoo,... thường cho phép người dùng kết xuất dưới dạng CSV.
  4. và rất rất nhiều ứng dụng khác nữa.

Làm thế nào để kết nối nhiều file CSV lại với nhau?

Kích hoạt CMD (cmd.exe) của Windows 7: Start => Run => gõ "cmd" (Hoặc nhấn tổ hợp phím Logo Window + R, gõ "cmd")
Kích hoạt cmd.exe trong Windows
Từ dòng nhắc của cmd.exe, gõ Copy c:\*.csv \c:\Total.csv, nhấn enter.
Chương trình sẽ hỏi có ghi đè vào tệp tin C:\Total.csv hay không, hãy chọn All.


Và kết quả là tệp tin Total.csv được ráp lại từ tất cả các tệp tin *.csv khác có trong thư mục C:\

Bạn có thể thay đổi thư mục hiện hành, hoặc tên file trong những trường hợp cụ thể.

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts