June 3, 2013

Bài 3: Cách sử dụng file AutoLISP, VisualLISP và ObjectARX

Nếu có trong tay một file *.lsp, *.vlx (thậm chí là *.arx)... hoặc một đoạn mã AutoLISP. Làm cách nào để sử dụng được trong AutoCAD. Bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu và giải quyết vấn đề đó.
Bài viết đang tiếp tục được xây dựng...

.

Featured Post

Lisp lấy diện tích trong cad | How to get area in AutoCAD | AutoLISP Reviewer

Cách lấy diện tích đối tượng bao kín trong AutoCAD   Link tải miễn phí từ lisp.vn :

Popular Posts